Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Eucharystia:

     


Eucharystia, niedziela - myśli


Tabgha
Kościół chlebów i ryb

,,Niedziela winna być wielką bramą, przez która na teren powszednich dni tygodnia wchodzi życie wieczne i siła do pracy”.

Autor nieznany

,,Dla iluż dzieci w dziejach Kościoła Eucharystia była źródłem duchowej siły, czasem wręcz bohaterskiej”.

Jan Paweł II

,,Serce Kościoła bije bowiem rytmem eucharystycznym. Jest to właśnie rytm tej miłości, którą Chrystus ,,umiłowawszy swoich...do końca ich umiłował”. I dlatego miłość ta trwa, podejmowana przez wiele, wiele ludzkich serc”.

Jan Paweł II

Warszawa 8.VI.1987

,,Kościół wyłonił się z tajemnicy Odkupienia – i tajemnicą ta żyje na co dzień. W tej tajemnicy znajduje swoją najgłębszą rację bytu. Tę tajemnice głosi i przepowiada
w Ewangelii. Tę tajemnice sprawuje w sakramentach, a nade wszystko w Eucharystii”.

Jan Paweł II

Warszawa 16.VI.1983

,,Kiedy Bóg mówi: pamiętaj, abyś dzień święty świecił, słowo Jego nie tylko dotyczy jednego dnia w tygodniu. Dotyczy ono całego charakteru naszego życia. W tym naszym ludzkim życiu nieodzowny jest wymiar świętości”.

Jan Paweł II

,,Najuroczystsza chwila w życiu moim to chwila, w której przyjmuję Komunię świętą”.

św. Faustyna Kowalska

,,Wy sami nie wiecie, jacy jesteście piękni wówczas, kiedy znajdujecie się w zasięgu słowa Bożego i Eucharystii. Sami nie wiecie, jacy jesteście piękni, kiedy obcujecie z bliska
z Chrystusem”.

Jan Paweł II

Częstochowa 6.VI.1979

,,Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem
u wejścia do Kościołów”

św. Teresa z Lisieux

,,Jezus zstępuje co dzień z nieba nie po to, żeby pozostawać w złotej puszce, ale po to, by znaleźć inne niebo, nieskończenie bardziej Mu drogie od tamtego: niebo naszej duszy uczynionej na Jego obraz”.

św. Teresa z Lisieux

,,Eucharystia jest brama nieba, która otwiera się na ziemi”.

Jan Paweł II, 2003

,,Eucharystia tworzy Kościół. Nasza epoka nie może o tym zapomnieć, musi uznać właściwe jej miejsce na mapie nowego świata”.

Jan Paweł II

Lourdes, 16-23 VII, 1981

,,Korzystajcie jak najczęściej i jak najgodniej z tego Pokarmu Duchowego. Eucharystia jest bowiem źródłem naszej mocy. W niej życie sakramentalne Kościoła i każdego chrześcijanina osiąga swój szczyt i swoją pełnię”.

Jan Paweł II

Watykan 18 IV 1984

,,I cóż bardziej nas usposabia do tego, aby być wobec świata świadkami Chrystusa...jak nie Komunia eucharystyczna, w której Chrystus daje nam świadectwo, a my Chrystusowi?”

Jan Paweł II

,,Zawsze zaś musimy czuwać, aby to wielkie spotkanie z Chrystusem – Hostią nie stało się dla nas zwyczajne, abyśmy nie przyjmowali Go niegodnie i w stanie grzechu, zwłaszcza śmiertelnego”.

Jan Paweł II

,,(...) ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyża, w której ,,na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus”, dokonuje się dzieło naszego odkupienia”.

Ojciec Pio

,,Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy”?

Jan Paweł II

,,Staraj się być co dzień na Mszy św.; ileż to przynosi szczęścia na dzień cały! Wszystkie obowiązki wykonasz w taki dzień lepiej, a dusza będzie silniejsza do dźwigania codziennego krzyża. Msza św. jest pierwszą i najwspanialszą perłą naszej religii; nie można uczynić nic bardziej chwalebnego dla Boga, nic lepszego zrobić dla duszy, jak bywać często na Mszy św.

i brać w niej udział.”

św. Piotr J. Eymard

,,W Boskim sakramencie Pan zasiadł w ciszy, aby wysłuchać nas wszystkich. Mówi, jakby szeptał, do każdego, kto przed Nim klęczy. Z ołtarza śledzi nas, umacnia, podtrzymuje (...)
i upewnia, że Chrystus zawsze jest z nami”.

papież Jan XXIII

,,Ten, kto przyjmuje Zbawiciela w Komunii świętej, coraz bardziej będzie pociągało na co dzień życie Boże; będzie wzrastał w Mistycznym Ciele Chrystusa, a jego serce ukształtuje się na wzór serca Bożego”.

św. Edyta Stein

,,Niech Komunia św. stanie się ośrodkiem naszego życia i naszych postępków. Żyj, aby komunikować i komunikuj, aby żyć świecie i chwalić Boga w sobie. On cię wywyższy kiedyś wspaniale w szczęśliwej wieczności”.

św. Piotr J. Eymard

,,Tabernakulum zapewnia, że Jezus rozbił namiot pośród nas”.

bł. M. Teresa z Kalkuty

,,Niech nikt mi nie mówi, że jest grzesznikiem i dlatego nie śmie zbliżyć się do Komunii św. To tak, jakby ktoś powiedział, ze jest zbyt chory, dlatego nie chce lekarza ani lekarstw”.

św. Jan Vianney

,,Wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na pustyni życia. To tak, jakby ktoś umierał z głodu obok suto zastawionego stołu".

św. Jan Vianney

,,Jedna dobrze przeżyta Komunia św. zdolna jest zmienić nas w świętych i doskonałych”.

św. Franciszek Salezy

,,Każdy potrzebuje Komunii: dobrzy, aby pozostali dobrymi, im źli, aby stali się dobrymi”.

św. Jan Bosko

,,Komunia nie jest dla świętych, a dla tych, którzy chcą stać się świeci. Leki podaje się chorym, jak słaby daje się jeść”.

św. Jan Bosko

,,Ten sam skutek, jaki męka Chrystusa wywołała w świecie, Eucharystia wywołuje w każdym człowieku”.

św. Tomasz z Akwinu

,,Nie sama częstotliwość w przystępowaniu do Stołu Pańskiego pożytek dla duszy przynosi, lecz i odpowiednie przygotowanie się do tego, a nadto i praktyczne pożytkowanie z tego Pokarmu Niebieskiego, przez nabywanie cnót i unikanie tych ułomności, które w zwyczaj się wkradają”.

św. Rafał Kalinowski

,,Nie jesteśmy godni takiego daru; czymś innym jest jednak niegodne przystępowanie [do Komunii świętej]z sumieniem obciążonym grzechem śmiertelnym, a czymś innym [czucie się] niegodnym. Wszyscy jesteśmy niegodni, ale to On jest Tym, który nas zaprasza i tego chce. Upokarzajmy się i przyjmujmy Go całym sercem przepełnionym miłością”.

Ojciec Pio

,,Kiedy jesteś zdrowy, uczestnicz we Mszy świętej. Gdy natomiast jesteś chory, odmów odprawiane w czasie niej modlitwy”.

Ojciec Pio

,,Zawsze, kiedy sprawowana jest Eucharystia, powtarza się gest Ostatniej Wieczerzy: ,,Wziął chleb, łamał i rozdawał swoim uczniom” i powraca echo wołania: ,,To czyńcie na moją pamiątkę...” Łamiąc chleb i rozdając go, Jezus chciał wyrazić swoją ofiarę dla zbawienia świata. Kto uczestniczy we Mszy świętej, wezwany jest do stawania się, jak Chrystus, chlebem łamanym dla zbawienia braci”.

Jan Paweł II

Anioł Pański 12 VII 1981

,,Łamać chleb” z Chrystusem znaczy budować dzień po dniu życie w pełni ludzkie
i chrześcijańskie, życie wiary, nadziei i miłości, życie na pewno nie pozbawione trudności
i krzyży, lecz pełne sensu, pełne radości”.

Jan Paweł II

Poliklinika Gemelli 19 VII 1981

,,Każda Msza święta, w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest przyczyną cudownych działań w naszej duszy, obfitych łask duchowych i materialnych, których my sami nawet nie znamy. Dla osiągnięcia takiego celu nie marnuj bezowocnie twego skarbu, ale go wykorzystaj. Wyjdź z domu i uczestnicz we Mszy świętej”.

Ojciec Pio

,,Świat mógłby istnieć nawet bez słońca, ale nie może istnieć bez Mszy świętej”.

Ojciec Pio

,,W tych tak smutnych czasach śmierci wiary, triumfującej bezbożności, najbezpieczniejszym środkiem uchronienia się przed chorobą zakaźną, która nas otacza, jest wzmacnianie się pokarmem eucharystycznym. Rzeczą oczywistą jest, że nie może się nim wzmocnić ten, kto miesiącami nie karmi się ciałem nieskalanego Baranka Bożego”.

Ojciec Pio

,,Pan Jezus powiedział: kto nie spożywa mojego Ciała i nie pije mojej Krwi, ten nie będzie miał życia wiecznego; a więc przystępujmy do Komunii świętej z ogromną miłością i lękiem. Cały dzień niech będzie przygotowaniem do Komunii świętej i dziękczynieniem po niej”.

Ojciec Pio

Opracowano na podstawie:

,,Jan Paweł II do Ciebie” – Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz

,,Dziennik Duchowy” – rok b

,,Źródło” – Tygodnik Rodzin Katolickich 14/2005; 30/2008

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved