Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Modlitwy:


Modlitwa – cytaty

,,Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, lecz wiele kochać”.

św. Teresa z Lisieux

,, Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność; modlić musi się dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem, modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę”.

s. Maria Faustyna Kowalska

,,Modlić się, to pozwolić Bogu zmieniać swoje serce”.

św. Ireneusz

,,Człowiek nie jest nigdy tak wielki jak wtedy, gdy klęczy,,

Jan XXIII

,,Owocem modlitwy jest wiara – owocem wiary jest miłość”

Matka Teresa z Kalkuty

,,Chcesz młodych nauczyć modlitwy Jezusowej – Szukasz optymalnej formuły słownej?
– Weź te trzy słowa: JEZU,UFAM TOBIE! – I zacznij od siebie”.

Kazimierz Gorzelok, Okruchy pedagogiczne.

,,Modlitwa wychowawcy to nie tyle i nie tylko sprawa wypowiadanych słów, ani nawet kwestia kłębiących się w głowie czy sercu myśli i uczuć. To coś o wiele więcej! Modlitwa wychowawcy to sprawa sposobu bycia wychowawcą – to jego modus existendi”.

Kazimierz Gorzelok, Okruchy pedagogicne.

,,Modlitwa jest kluczem do przebaczenia, ale nie módlcie się ze smutkiem, nie zanudzajcie naszego Pana. On jest Bogiem radości. Módlcie się z uśmiechem”.

Ojciec Pio

,,Kiedy modlisz się, wyrzeknij się własnych myśli. Najcenniejsza myśl pozostanie zawsze błotem wobec jednej sekundy miłosnego zawierzenia w ciszy serc”.

Brat Efraim

,,Wasza modlitwa potrzebna jest światu, zwłaszcza tym, którzy szukają sensu życia czy wewnętrznego uzdrowienia”.

Jan Paweł II

,,Świat potrzebuje waszej dobroci i waszej niewinności, by odnaleźć drogę Chrystusową
i wyjść z tak wielu sytuacji moralnego ubóstwa...Wiecie dobrze, ze orędzie i zachęta Najświętszej Dziewicy skierowane do dzieci w Fatimie zwiera się w tych zasadniczych słowach: Módlcie się, módlcie się wiele i składajcie ofiary za grzeszników”.

Jan Paweł II

,,Modlitwa przeobraża świat. Wszystko przez nią się odnawia...”.

Jan Paweł II

,,Każde ludzkie zadanie, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie”.

Jan Paweł II

,,Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób zajęci lub zapracowani. A jednak trzeba przeznaczyć każdego dnia jakiś czas, aby się skupić w ciszy i zagłębić w modlitwie”.

Jan Paweł II

,,Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam Bóg”.

Jan Paweł II

,,Oby Apel Jasnogórski nie przestał być naszą modlitwą i naszym programem. Modlitwa
i programem wszystkich. W sposób szczególny niech będzie modlitwą i programem polskich rodzin”.

Jan Paweł II

,,Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka! Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych: modlić się z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do Boga tak, jak czynią to dzieci”.

Jan Paweł II

,,Modlitwa pomaga nam wierzyć, ufać i miłować nawet wówczas, gdy nasza ludzka słabość nam w tym przeszkadza”.

Jan Paweł II

,,Nie zapominajcie mnie w modlitwie na Jasnej Górze i w całej Ojczyźnie”.

Jan Paweł II

,,Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się na nasze życie”.

Jan Paweł II

,,Modlitwa często bywa skażona przez to, ze u jej podstaw leży jakaś namiętność, jakaś forma miłości własnej. Chcielibyśmy Boga uczynić sługą naszych namiętności i naszego samolubstwa. Taka modlitwa nie może się Bogu podobać i dlatego nie może On jej wysłuchać”.

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

,,Modlitwa jest elementem zasadniczym w pracy nad nawracaniem dusz, gdyż nawrócenie jest łaską, którą trzeba uzyskać przez modlitwę”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

,,Módl się za grzeszników, za umierających, za dusze w czyśćcu”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

,,Modlitwa tego, kto chce się podobać ludziom, nie dotrze do Boga”.

Ewagriusz z Pontu

,,Módl się nie więcej ale lepiej i ufaj”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

,,Modlitwa jest skuteczniejsza od słowa i dobrego przykładu. Ufna i wytrwała jest przyczyna nawróceń. Wszystko przez nią dla siebie i innych możesz otrzymać”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

,,Modlitwa jest źródłem łask”

Św. Maksymilian Maria Kolbe

,,Modlitwa korna, ufna i miłosna zlewa światło do umysłu i daje hart woli”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

,,Modlitwa pełna roztargnień jest na ogół bardziej upokarzająca niż modlitwa w skupieniu
– dlatego przynosi więcej chwały Bogu, mniej nam, później zaś stwierdzamy, że zyskaliśmy więcej dobra”.

John Chapman OSB

,,Modlitwa jest lekarstwem na smutek i zniechęcenie”.

Ewagriusz z Pontu

,,Jedyny sposób na modlitwę to modlitwa. A sposób na to, żeby modlić się dobrze, to modlić się dużo. Im mniej się modlimy, tym gorzej nam to idzie”.

John Chapman OSB

,,Modlitwa jest wzniesieniem myśli ku Bogu. Musimy zawsze o tym pamiętać. Same słowa znaczą mniej”.

Jan XXIII

,,Módl się jak potrafisz i nie próbuj się modlić tak jak nie potrafisz”.

John Chapman OSB

,,Szturmuj Boga na jego własnym terenie: w obszarze miłości”.

Brat Efraim

,,Na modlitwie serce ma iść zawsze na przedzie, za nim usta. Nigdy nie uruchamiajcie ust, dopóki nie rozruszaliście serca”.

A. Faudenom

,,Zacznij się modlić! Powtarzaj modlitwy jak najczęściej! Bóg reszty dopełni” – oświeci cię nowym życiem i ożywi”.

B. Jański

,,Modlitwa wytrwała, pokorna i gorąca bez wątpienia osiągnie niebo, z którego nigdy nie powróci nie wysłuchana”.

Św. Bernard

,,Gdy wychodzimy z domu, uzbrójmy się przeciw niebezpieczeństwom, jakie zagrażają modlitwie, a gdy wracamy niechaj pierwszą rzeczą będzie modlitwa”.

Św. Hieronim

,,Kto chce czegoś wielkiego dokonać musi być mężem modlitwy”.

ks. Franciszek Jordan

,,Modlitwa jest największą siłą świata”.

Ks. Franciszek Jordan

,,Módl się, choć jest ci przykro i ciężko – wydaje ci się, że wszystko jest bez sensu. Upokórz się przed Panem, nalegaj. On tak chce”.

Ks. Franciszek Jordan

,,Módl się ustawicznie w najgłębszej pokorze i z wielką ufnością”.

Ks. Franciszek Jordan

,,Ci, którzy modlą się, czynią więcej dla świata niż ci, którzy walczą. Jeżeli świat staje się coraz gorszy, to dzieje się tak dlatego, że więcej stacza bitew niż modlitw”.

J. Cortes

pisarz i dyplomata

,,Najwspanialsze niwy nie wydadzą plonu, jeśli nie złożymy dłoni i nie zegniemy kolan
w kornej modlitwie”.

S. Wyszyński

,,Modlitwa powinna być ,,kluczem poranka i zamkiem wieczoru”.

Gandi

,,Ten tylko umie dobrze żyć, kto umie się dobrze modlić”.

św. Augustyn

,,Szukamy Boga w książkach, a znajdujemy Go na kolanach”

św. O. Pio

,,Aby móc rozumieć i słusznie oceniać, musimy stworzyć oazę milczenia, skupienia
i modlitwy”.

Jan Paweł II

,,Modlitwa jest azylem każdej troski”.

św. Jan Chryzostom

,,Modlitwa nie polega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bardzo kochać”.

św. Teresa z Avila

Cytaty zebrano na podstawie:

Kalendarz Maryi Niepokalanej – Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów,1992

Jan Paweł II do Ciebie” – wybór myśli z pielgrzymek do Ojczyzny, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz;

,, Święci na każdy dzień”, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów, Warszawa 2001

Dziennik Duchowy Rok C

,,Myśli Jana Pawła II - w wyborze Jerzego Klechty, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2000;

Śpiewnik Salwator – Wydawnictwo Salwator, Kraków;

Zbiory własne.


Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved