Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Pismo Święte:


Pismo Święte

-cytaty

 

,,Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością  Chrystusa".

Św. Augustyn

 

,,Wielką rzeczą jest czytanie świętych ksiąg. Niemożliwe jest, by kiedykolwiek zgłębić je do końca. Pismo Święte jest jak studnia, która nie ma dna"

    św. Jan Chryzostom Vw.

 

,,Tym, co najbardziej mnie poruszało i pobudzało, było czytanie Biblii, bez której nie potrafiłem się obejść. Pewnymi fragmentami byłem tak pochłonięty, że wydawało mi się, iż słyszę głos wypowiadający słowa, które właśnie czytałem."

św. Antoni Maria Claret, XIX w.

 

,,Pismo Święte jest ucztą mądrości, a poszczególne Jego księgi są różnymi potrawami".

 św. Ambroży IV w.

 

,,Trzeba, aby nasze pokolenie było roztropnym budowniczym przyszłości. A roztropny budowniczy to ten, który słucha słów Chrystusa i wypełnia je".

Jan Paweł II

 

,,Zostań z nami, Panie! Ty jedynie masz słowa życia wiecznego!".

Jan Paweł II

 

,,Człowiek współczesny bowiem bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje Ewangelii, aby iść drogami prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju".

Jan Paweł II

 

,,Ewangelia jest radością trudu - i jest równocześnie trudem radości, trudem zbawienia".

Jan Paweł II

Częstochowa 19.VI.1983

 

,,Pamiętam, że kiedy byłem młody, tak jak wy i czytałem Ewangelię, to dla mnie najsilniejszym argumentem za prawdziwością tego, co czytam, było to, że tam nie ma żadnej taniej obietnicy".

Jan Paweł II

Kraków 10.VI.87

 

,,Ewangelia to jest droga pięknego życia człowieka, albo też droga trudnego piękna życia ludzkiego"

Jan Paweł II

Częstochowa 6.VI.79

 

,,Ewangelia, głosząc dobrą nowinę o Jezusie, jest również dobrą nowiną o człowieku - o jego wielkiej godności".

Jan Paweł II

Kalisz 4.VI.97

 

,,Istnieje pokusa, aby interpretować Pismo Święte w oderwaniu od wielowiekowej Tradycji wiary Kościoła, stosując klucze właściwe dla współczesnej literatury czy publicystyki. Rodzi to niebezpieczeństwo uproszczeń, zafałszowania objawionej prawdy, a nawet naginania jej do potrzeb z góry przyjętej, indywidualnej filozofii życia czy też ideologii".

Jan Paweł II

Pelplin 6.VI.1999

 

,,Zbudowaliście kościoły. Wypełnijcie życie swoje Ewangelią".

Jan Paweł II

Kraków 9 VI 1979

 

,,Dom zbudowany na skale. Budowla życia. Jak ją wznosić, aby nie runęła pod naporem żywiołów tego świata?...Dziś słyszymy odpowiedź na te zasadnicze pytania wiary: u podstaw chrześcijańskiego budowania leży słuchanie i wypełnianie słowa Chrystusa"

Jan Paweł II

Pelplin 6.VI.1999

 

,,Słuchanie słowa Bożego jest najważniejszą sprawą w naszym życiu"

Jan Paweł II

 

,,U podstaw chrześcijańskiego budowania leży słuchanie i wypełnianie słowa Chrystusa.
A mówiąc słowo Chrystusa mamy na myśli nie tylko Jego nauczanie, przypowieści
i obietnice Ewangelii, ale również Jego Czyny, znaki i cuda. Nade wszystko zaś Jego śmierć
i zmartwychwstanie".

Jan Paweł II

 

,,Ewangelia jest skierowana do ludzi słabych, cichych i pokornych, pokój czyniących, miłosiernych, a równocześnie zawiera ona w sobie stale wezwanie do męstwa".

Jan Paweł II

 

,,W Ewangelii dlatego tak wiele mówi się o pokorze, ponieważ ta ideologia, którą Ewangelia głosi, w wielu miejscach przerasta człowieka".

Jan Paweł II

 

,,Nie ma w polu widzenia Ewangelii miejsca na żadną ,,nirwanę", na żadną apatię czy rezygnację. Jest natomiast wielkie wezwanie do doskonalenia tego wszystkiego, co stworzone - i siebie, i świata".

Jan Paweł II

 

,,Człowiek często woli przystosować się do otoczenia, do panującej mody, przystosować się raczej niż podjąć ryzyko świadectwa wierności Chrystusowej Ewangelii".

Jan Paweł II

 

,,Głoście światu ,,dobrą nowinę" o czystości serca i przekazujcie mu swoim przykładem życia orędzie cywilizacji miłości".

Jan Paweł II

 

,,Biblia zachęca do uwierzenia i zrozumienia, ze szczęściem podstawowym, szczęściem najważniejszym jest istnienie".

kard. Jean - MarieLustiger

 

,,...w dzisiejszej rzeczywistości...wielu ludzi żyje tak, jakby Boga nie było. Pokusa urządzenia świata i swego życia bez Boga albo wbrew Bogu, bez Jego przykazań i bez Ewangelii, istnieje i zagraża również nam".

Jan Paweł II

Elbląg 6.VI.1999

 

,,Tak samo jak matka zbliża się do kołyski jedynie po to, aby ujrzeć w niej swego syna, tak samo i my zbliżamy się do Pisma Świętego, aby ujrzeć w nim Chrystusa".

św. Jan Chryzostom

 

,,Jest dzisiaj jeszcze na świecie wielu analfabetów, ale największy analfabetyzm - to ni znać Jezusa. Jeżeli nie znasz Ewangelii - jesteś analfabetą! Nie możesz uważać się za człowieka wykształconego, kulturalnego, bo jak można nie znać tego największego arcydzieła literatury świata; tej cudownej Księgi, wobec której wszystkie inne książki tracą na znaczeniu".

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 

,,Będziesz Biblię nieustannie czytał - będziesz ją kochał więcej niż rodziców...więcej niż mnie...Nigdy się z nią nie rozstaniesz...A gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki jakie przeczytałeś w życiu są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi....".

Testament dziadka R. Brandsaettera

 

,,Biblia leżała na biurku mojego dziadka. Biblia leżała na stołach moich praojców. Nigdy w bibliotece. Zawsze na podręczu. W naszym domu nikt Biblii nigdy nie szukał, nigdy również nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Wiadomo było, że u dziadków na biurku, u nas na małym stoliku obok fotela, w którym wieczorem zwykł siadywać ojciec. Miejsce, na którym leżała Biblia, było dla mnie miejscem wyróżnionym. Gdyby mnie wówczas spytano, w czym upatruję owo wyróżnienie, na pewno nie umiałbym odpowiedzieć, mimo to odczuwałem niezwykle wyraźnie nadzwyczajność tego miejsca. Było ono dla mnie środkiem całego mieszkania, wyniesionym wysoko nad całe mieszkanie, punktem dookoła którego obracało się wszystko. Gdy ojciec wieczorem czytał Biblię, chodziłem po pokoju na palcach. dziadkowi nigdy bym się nie ośmielił przerwać tej lektury. Obaj byli dla mnie w takich chwilach naznaczeni przywilejem nietykalności. Od najmłodszych lat byłem świadkiem nieustannej manifestacji świętości tej księgi, jej kultu i wywyższenia. Samo jej otwarcie jest już aktem podniosłym. W mistycznym Zoharze jest napisane: ,,Gdy wyjmuje się Świętą Księgę, aby z niej czytać, otwierają się niebieskie bramy miłosierdzia i wzniecają miłość na wysokościach". Ojciec opowiadał mi, że pradziadek, ilekroć sięgał po Biblię, mył uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania".

R. Brandstaetter.

 

,,Zrozumiałem, że bez Ewangelii jestem niczym, że nie istnieje, że tylko ona ustala
i potwierdza materialnie i duchowo mój osobisty byt"

R. Brandsteatter

 

,,Ten, kto nie słucha Boga, nie ma światu nic do powiedzenia".

Hans Urs von Balthasaar

 

,,Bezustannie ucz Ewangelii; w razie konieczności używaj słów".

św. Franciszek z Asyżu

 

,,Jak ważne jest dziecko w oczach Pana Jezusa! Można by powiedzieć, że Ewangelia jest głęboko przeniknięta prawdą o dziecku".

Jan Paweł II

 

,,Miłość Chrystusa przynagla nas". I ta miłość....zachęca nas do niesienia pomocy wszędzie, gdzie są potrzebujący i do głoszenia dobrodziejstw Ewangelii.

bł. Maria Teresa Ledóchowska

 

,,Dopóki nie wstanie dzień i słońce nie pojawi się w naszych sercach, nauczcie się opierać waszą wiarę na nauce Pisma Świętego, jak na światełku świecącym w ciemności".

św. Augustyn z Hippony, IV/V w.

 

,,Podobnie jak ci na morzu, którzy zeszli z kursu, trafiają do zatoki dzięki wyraźnemu znakowi, widząc światło latarni morskiej albo górę na horyzoncie, tak Biblia tych, którzy dryfują na morzu życia, sprowadza z powrotem do zatoki Boskiej woli".

św. Grzegorz z Nyssy, IV w.

 

,,Tym, co najbardziej mnie poruszało i pobudzało, było czytanie Biblii,  bez której nie potrafiłem się obejść. Pewnymi fragmentami byłem tak pochłonięty, że wydawało mi się, iż słyszę głos wypowiadający słowa, które właśnie czytałem".

św. Antoni Maria Claret, XIX w.

 

,,Nie ma takiej nauki, która byłaby lepsza, cenniejsza i wspanialsza niż tekst Ewangelii. Rozważajcie i zachowujcie to, czego nasz Pan i Nauczyciel, Jezus  Chrystus, nauczał przez swoje słowa i co wypełniał przez swoje czyny".

św. Cezaria Młodsza

 

,,W czasie moich modlitw zatrzymuję się przede wszystkim przy Ewangelii; w niej znajduję wszystko, co konieczne dla mojej biednej duszy. Odkrywam w niej ciągle nowe światła, ukryty mistyczny sens".

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

,,Kto otwiera Ewangelie, winien ją otwierać z takim nastawieniem ducha, by z góry w sercu swym ,,przyznać rację" Chrystusowi".

Ludwik Koniński

 

,,Jezus Chrystus jest jedyną księgą, którą powinniśmy znać na pamięć".

Carlo Canetto

 

,,Ewangelia zobowiązuje do walki o bezinteresowność".

Jan Paweł II

 

,,Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa".

Jan Paweł II

 

,,Szukajcie nowych dróg wprowadzania Ewangelii".

Jan Paweł II

 

,,Zawiera się w Ewangelii jakiś podstawowy paradoks: żeby znaleźć życie, trzeba stracić życie; żeby się narodzić, trzeba umrzeć; żeby się zbawić, trzeba wziąć krzyż. To wszystko jest istotną prawdą Ewangelii, która zawsze i wszędzie będzie się potykać o sprzeciw człowieka. Zawsze i wszędzie będzie ona wyzwaniem dla ludzkiej słabości. Ale właśnie w tym wyzwaniu leży siła Ewangelii".

Jan Paweł II

Cytaty zaczerpnięto z:

 

Dziennik Duchowy Rok C;

,,Jan Paweł II do Ciebie" - Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz;

,,Myśli Jana Pawła II" - w wyborze Jerzego Klechty - Księgarnia świętego Jacka , Katowice 2000;

,,Święci na co dzień"- Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów, Warszawa 2001;

 

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved