Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Modlitwy:


Najpiękniejsza modlitwa

Jedyną modlitwą którą zostawił nam Bóg – Człowiek jest modlitwa Pańska. Niezwykle ważna w odkrywaniu rozumienia Boga, siebie i bliźnich.. Nie zawsze wypowiadane słowa tej najpiękniejszej modlitwy są przez nas w pełni zrozumiałe, przeanalizowane i przemyślane, a co najważniejsze, nie zawsze są przełożone na czyn. Jak
i kiedy mogę ją mówić?

Niech pomocą okaże się interpretacja tej modlitwy przez ks. Józefa Pochwata MS

I. Nie mogę mówić OJCZE, jeśli nie pokazuję moim życiem, ze mam związek pokrewieństwa z Bogiem.

Nie mogę mówić NASZ, jeśli żyję w szczelnej duchowej izolacji i myślę, że w niebie istnieje specjalne miejsce zarezerwowane dla mnie i dla mojego Kościoła.

II. Nie mogę mówić, KTÓRYŚ JEST W NIEBIE, jeśli jestem zbyt zajęty sprawami tego świata, na którym i tak nie powinienem gromadzić żadnego skarbu.

III Nie mogę mówić ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE, jeśli ja sam nie jestem święty, ja który wzywam Twego Imienia, Panie.

IV. Nie mogę mówić PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE, jeśli nie czynie tego wszystkiego, co jest w mojej mocy, aby przyśpieszyć jego przyjście.

V. Nie mogę mówić BĄDŹ WOLA TWOJA, jeśli nie zgadzam się z Twoją wolą i jeśli się buntuję przeciwko niej.

VI. Nie mogę mówić JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI, jeśli nie jestem przygotowany, aby poświęcić swoje życie na służbę dla Ciebie.

VII. Nie mogę mówić CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ, jeśli nie zmieniam sposobu mojego życia opartego na wykorzystywaniu bliźnich.

VII. Nie mogę mówić ODPUŚĆ NAM NASZE WINY JAKO I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM, jeśli zachowuję urazy, nienawiść i gniew wobec bliźnich albo, jeśli im zazdroszczę.

VIII. Nie mogę mówić I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE, jeśli zdecydowanie trwam w grzechu lub pozostaję w sytuacji takiej, że łatwo mogę ulec pokusie

IX. Nie mogę mówić ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO, jeśli nie jestem zdecydowany do walki ze złem poprzez wartości duchowe a szczególnie oręż modlitwy.

Francuzi bardzo często po modlitwie Pańskiej dodają doksologię ,,Bo Twoje jest królestwo
i
potęga i chwała na wieki wieków”. A zatem:

Nie mogę powiedzieć BO TWOJE JEST KRÓLESTWO, jeśli nie jestem podporządkowany mojemu Królowi w posłuszeństwie wiary.

Nie mogę powiedzieć BO TY JESTEŚ POTEŻNY, jeśli się boję tego, co inni mogą mi zrobić lub tego, co o mnie pomyślą.

Nie mogę powiedzieć TOBIE NALEŻY SIĘ CHWAŁA, jeśli szukam własnej chwały, chwały dla siebie samego.

Nie mogę powiedzieć NA WIEKI WIEKÓW, jeśli moje granice wyczerpują się na rzeczach i sprawach tego świata.

Nie mogę powiedzieć AMEN, jeśli nie dodam CO MNIE TAK WIELE KOSZTUJE. Bowiem musi mnie dużo kosztować mówienie z całą szczerością tak wielkiej modlitwy.

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved