Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Wielki Post:


,,Ukrzyżowanie jest wspólną sprawą – Twoją i moją......”

(sł. Boży bp Jan Pietraszko)


,,Wielki Post przypomina nam każdego roku tajemnicę Chrystusa, ,,który.....przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni” (.Łk 4,1): przez to szczególne doświadczenie Jezus dał świadectwo swego całkowitego zawierzenia woli Ojca. Kościół proponuje wiernym przeżycie tego okresu liturgicznego, aby odnowili się wewnętrznie przez obcowanie ze słowem Bożym i mogli wyrazić w swoim życiu miłość, którą Chrystus rozlewa w sercach wierzących w Niego”.......Wielki Post jest...drogą nawrócenia w Duchu Świętym, które pozwala nam spotkać Boga w naszym życiu”

Jan Paweł II

z Orędzia na Wielki Post 1998 r.


,,Jeszcze do Ciebie powrócę – Chrystusie....

I z taką wielką żałobą

będę się korzył przed Tobą....

I duch mój przed Tobą klęknie

i wtedy serce mi pęknie – Chrystusie”.


Julian Tuwim


Designed & CopyRight 2008-2009 by Vilnet.eu Allrighs Reserved