Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Okres Zwykły:


CZAS WZROSTU KOŚCIOŁA

Okres zwykły to czas nieustannego pogłębiania się w radości odkupionych. Okres ten w ujęciu ks. J. Charytańskiego najlepiej nadaje się do przybliżania wiernym postaci świętych, będących wzorem naszego pielgrzymowania ku niebieskiej ojczyźnie. W tym czasie można najłatwiej ujmować różne zagadnienia problemowe dnia codziennego. Jest to bowiem czas, w którym w szczególny sposób podkreślany jest motyw budowania Królestwa Bożego, wzrastania w organizm Mistyczny Jezusa Chrystusa.

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved