Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Rok Liturgiczny:


Święta okresu zwykłego

Święto Ofiarowania Pańskiego

2 II

(40 dzień od Bożego Narodzenia)

W polskiej tradycji obchodzone było jako święto Matki Boże Gromnicznej, obecnie akcent położony jest na Osobę Chrystusa, który jest ,,światłością świata”, ,,Światłem na oświecenie pogan”, i otrzymało nazwę Ofiarowania Pańskiego.

Święto Ofiarowania Pańskiego znane było w Kościele Wschodnim już w IV wieku. Głównym tematem tego święta przewijającym się przez całą liturgię włącznie
z poświęceniem gromnic i procesją ze świecami jest światło.

Światło świecy symbolizuje Chrystusa – jedyną ,,światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 1,9). Sprawiedliwy starzec Symeon biorąc
w objęcia Dzieciątko Jezus, uradowany rozpoznaje w Nim Zbawiciela i śpiewa: ,,Teraz
o Władco, pozwól odejść słudze Twojemu w pokoju (...) bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, (...) światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela" (Łk 2,23-32).

Począwszy od IX wieku wierni w tym dniu przynoszą do kościoła świece do pobłogosławienia zwane gromnicami. Nazwa ta wywodzi się od słowa ,,grom”, gdyż zapalano je w czasie burzy i modlono się o oddalenie piorunów.

Procesja z płonącymi świecami na początku Mszy świętej jest znakiem nowego kroczenia przez życie w jedności z Jezusem i w blaskach Jego Ewangelii. Po powrocie do domu dawniej wypalano płomieniem gromnicy krzyż na belce sufitu.

Zapalanie gromnicy i wkładanie jej w ręce umierającego oznacza, że na wzór, roztropnych panien” wychodzi on z płonącą lampą na spotkanie swego Oblubieńca (por. Mt 25,1-13).

Św. Błażeja, biskupa i męczennika

3 II

Św. Błażej, Biskup i Męczennik, mało znany jest przeciętnym wiernym.
Z wykształcenia był lekarzem. Przestał jednak wykonywać swój zawód, aby poświęcić się życiu pustelniczemu. Po śmierci biskupa Sebasty (miasto położone na terenie dzisiejszej Turcji) miejscowe duchowieństwo i wierni wybrali go na swego pasterza. Podczas prześladowań za czasów cesarza Licyniusza (308-324) został uwięziony, poddany torturom
i ścięty mieczem. Umarł jako męczennik około roku 316. Jest patronem chorób gardła
i dlatego w tym dniu poświęca się świece związane na krzyż i błogosławi gardła po Mszy św.

Wspomnienie NMP z Lourdes

Światowy Dzień Chorego

11 luty

Ojciec Święty Jan Paweł II ustanawiając Światowy Dzień Chorego, powiedział: ,,Coroczny obchód tego Dnia ma uwrażliwiać Lud Boży, w konsekwencji, liczne katolickie instytucje opiekujące się chorymi, a także samą społeczność cywilną, na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym. Ma on uwrażliwiać na potrzebę niesienia pomocy choremu i na dowartościowanie cierpienia; w sposób szczególny ma wciągnąć
w duszpasterstwo chorych Kościoły lokalne, wspólnoty chrześcijan, zakonne zgromadzenia; popierać angażowanie się wolontariuszy; przypominać o ważności duchowej i moralnej formacji pracowników zdrowia i w końcu, ma służyć lepszemu zrozumieniu religijnej opieki nad chorymi ze strony kapłanów”.

Z racji Światowego Dnia Chorych w kościołach odprawiane są specjalne nabożeństwa w intencji chorych z czynnym udziałem tych, którzy bez szkody dla zdrowia mogą przybyć do kościoła. W czasie Mszy świętej praktykowane jest udzielanie sakramentu namaszczenia tym osobom, które sobie tego życzą. Chorych, którzy nie mogą przybyć do kościoła odwiedzają kapłani i diakoni w domach, zanoszą im Komunię świętą i udzielają im specjalnego błogosławieństwa.

Opracowano na podstawie:

Bp Józef Wysocki ,,Rytuał Rodzinny”, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2003.

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved