Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Pismo Święte:


,,Język roku liturgicznego uczy....obcowania z Biblią... uczy odczytywać więzi z Bogiem w świecie... Biblia staje się odczytaniem znaku, ze Bóg ustawicznie wychodzi na spotkanie człowiekowi i wzywa do przyjęcia zaproszenia".

Ks. J. Szarkowski

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved