Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Rok Liturgiczny:


Rok Liturgiczny

Powyższe okresy - pisze ks. B. Nadolski - są ze sobą niesamowicie zharmonizowane. Jeden wypływa z drugiego - obdarzając nieustannie człowieka zbawieniem. Powtarzające się cykle Bożych Tajemnic, mimo upływu czasu, nic nie tracą ze swej świeżości, jak i ze swego oddziaływania ,,miłość wypowiada bowiem te same słowa, ale za każdym razem nadaje im inny koloryt i inną siłę ekspresji". Poszczególne okresy liturgiczne są niepowtarzalnym spotkaniem człowieka przez liturgię, ze zbawczym działaniem Chrystusa. Powracający rytm świąt w roku liturgicznym jest sposobem coraz doskonalszego włączania się człowieka w uwielbiające działanie Chrystusa. Kresem nieustannie powracających owych rytmów liturgicznych będzie Paruzja. Według ks. B. Mokrzyckiego, człowiek odkryje piękno roku liturgicznego wtedy ,,gdy go pozna, pokocha i będzie nim żył".

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved