Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Strona główna:


Zestaw pytań na Konkurs Wiedzy o bł. Janie Pawle II

Dzieciństwo i młodość

 1. Podaj datę urodzin Karola Wojtyły

 2. Nad jaką rzeka leżą Wadowice?

 3. Podaj miejsce i datę chrztu św. Karola Wojtyły

 4. Jakie imiona nadali rodzice Ojcu św. na chrzcie?

 5. Podaj imiona rodziców Karola Wojtyły.

 6. Kim był ojciec Karola Wojtyły?

 7. Wymień rodzeństwo Karola Wojtyły.

 8. Jak w dzieciństwie nazywano Karola?

 9. Kto i do kogo powiedział: ,,Zobaczysz, mój Loluś zostanie wielkim człowiekiem”

 10. Gdzie Karol Wojtyła chodził do przedszkola?

 11. Ile lat miał Karol, gdy zmarła jego matka?

 12. Kto po śmierci matki zajął się wychowaniem Karola?

 13. Kim z zawodu był brat Karola Wojtyły i gdzie pracował?

 14. Ile lat miał Karol, gdy zmarł jego brat Edmund?

 15. Na co zmarł brat Karola?

 16. Kiedy po raz pierwszy Karol jako 10 – letni chłopiec otarł się o śmierć?

 17. Kto o Lolku napisał tak: ,,po przepracowaniu każdego przedmiotu Lolek wychodził do drugiego pokoju i stamtąd wracał po chwili. Kiedyś drzwi były niedomknięte i zauważyłem, że Lolek modli się na klęczniku”.

 18. Co Karol otrzymał na I Komunię od o. Karmelitów z Wadowic?

 19. Co to jest szkaplerz?

 20. Do jakiego sanktuarium pielgrzymował często Karol Wojtyła w dzieciństwie.

 21. Co to są dróżki Maryjne?

 22. Gdzie Karol Wojtyła rozpoczynał naukę jazdy na nartach?

 23. Kto wprowadził przyszłego Papieża w bogaty świat górskiej przyrody?

 24. Wymień ulubione sporty Karola.

 25. Gdzie Karol Wojtyła uczęszczał do gimnazjum?

 26. Co było najpopularniejszym sportem w Wadowickim gimnazjum?

 27. Jak się nazywał Ksiądz, który w gimnazjum wywarł na Karola wielki wpływ?

 28. Do jakich organizacji religijnych należał Karol, jako gimnazjalista?

 29. Jakie zainteresowania miał Karol Wojtyła?

 30. Jakie były ulubione sporty Karola?

 31. Jaką rolę odegrał w życiu Karola Mieczysław Kotlarczyk?

 32. Kto udzielił Karolowi Sakramentu Bierzmowania?

 33. Wymień praktyki religijne, które kształtowały wiarę Papieża w gimnazjum.

 34. W którym roku ukończył Karol naukę w gimnazjum?

 35. W którym roku Karol Wojtyła odbył służbę w Junackim Hufcu Pracy w Zubrzycy Górnej.

 36. Gdzie i jakie studia wybrał Karol Wojtyła po ukończeniu gimnazjum.

  Kraków

 37. Do jakiej parafii należał Karol po przybyciu do Krakowa?

 38. Jakie organizacje religijne prowadził Karol w parafii św. Stanisława Kostki w Dębnikach.

 39. W jakiej dzielnicy zamieszkał Karol po przybyciu wraz z ojcem do Krakowa?

 40. Który z poematów napisanych w 1939 r. Karol dedykował swojej Matce.

 41. W którym roku Karol brał udział w Akademickiej w Ożomli k. Przemyśla.

 42. W którym roku i na co zmarł ojciec Karola?

 43. Gdzie znajduje się grób rodziców Karola?

 44. W którym roku rozpoczął Karol tajne studia teologiczne?

 45. Ile lat miał Karol, gdy Niemcy napadli na Polskę?

 46. Kto z parafii św. Stanisława Kostki w Dębnikach wywarł wielki wpływ na wybór powołania kapłańskiego przez Karola?

 47. W jakim teatrze działał Karol w Krakowie?

 48. Wymień, jakie znasz sztuki autorstwa Karola Wojtyły?

 49. Któremu ze świętych poświęcona jest sztuka teatralna Karola Wojtyły ,,Brat naszego Boga”?

  Kapłaństwo

 50. W którym roku rozpoczął Karol tajne studia teologiczne?

 51. Czy jako kleryk Karol Wojtyła chciał wstąpić do zakonu Karmelitów?

 52. Kto i kiedy udzielił Karolowi święceń kapłańskich?

 53. Gdzie i kiedy odprawił ks. Karol Wojtyła pierwszą Mszę św.

 54. Gdzie odbyły się Msze prymicyjne ks. Karola Wojtyły?

 55. Kto był papieżem, gdy ks. Karol Wojtyła rozpoczynał posługę kapłańską?

 56. Gdzie pracował Karol Wojtyła w czasie II-j wojny światowej?

 57. Ile lat pracował Karol Wojtyła w kamieniołomach?

 58. Jaki znasz utwór Karola Wojtyły poświęcony pracy w kamieniołomach?

 59. Jakim pseudonimem posługiwał się Karol Wojtyła w swych dziełach?

 60. W której parafii ks. Karol Wojtyła rozpoczynał swoją pracę kapłanską?

 61. Jaka parafia była drugą placówką ks. Karola Wojtyły?

 62. Jaki chór założył ks. Karol Wojtyła w parafii św. Floriana w Krakowie?

 63. Czym rozpoczynał się każdy dzień podczas wypraw turystycznych ks. Wojtyły z młodzieżą.

 64. Ile km. Wynosił rekord Karola Wojtyły w jednodniowym wędrowaniu po górach?

 65. Jak nazywa się miejsce, w którym znajduje się Centrum Ruchu Światło-Życie, do którego wiele razy pielgrzymował ks. K. Wojtyła.

 66. Jak za pozwoleniem ks. K. Wojtyły zwracała się do niego młodzież?

 67. Gdzie i na jakiej uczelni ks. K. Wojtyła przygotowywał się do doktoratu?

 68. Podaj tytuł pracy habilitacyjnej ks. dr K. Wojtyły.

 69. Na jakiej uczelni w Polsce ks. dr hab. K. Wojtyła był profesorem etyki?

 70. Ile ks. Karol Wojtyła miał lat, gdy otrzymał nominacje na biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej?

 71. W którym roku ks. bp. K. Wojtyła został arcybiskupem Metropolita Krakowskim?

 72. W czym wyrażała się troska Arcybiskupa K. Wojtyły o młodzież?

 73. W którym roku ks. bp. Karol Wojtyła został Kardynałem?

 74. Jakie wezwanie nosi Kościółek na Wiktorówkach i co ustanowił tam kard. K. Wojtyła
  w 1975 r.

 75. Dla którego Papieża Kardynał K. Wojtyła głosił w Rzymie nauki rekolekcyjne i w jakiej książce zostały one opublikowane?

 76. Wymień tytuły książek, których autorem jest Karol Wojtyła.

 77. W którym Soborze Powszechnym Kardynał K. Wojtyła brał bardzo aktywny udział?

 78. Czy ks. Wojtyła jako kardynał modlił się w synagogach?

  Papież

 79. Co to jest Konklawe?

 80. Podaj datę wyboru Kardynała Wojtyły na papieża?

 81. Ile lat miał Kardynał Karol Wojtyła, gdy został Papieżem?

 82. Kto przepowiedział, że Karol Wojtyła będzie papieżem?

 83. Iloma glosami został wybrany Kardynał Wojtyła na papieża?

 84. Jaki kolor dymu unoszący się nad Kaplicą Sykstyńską sygnalizuje, że dokonano wyboru Papieża?

 85. Jakie pierwsze słowa wypowiedział Papież do wiernych w dniu swego pontyfikatu?

 86. Kiedy odbyła się inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II?

 87. Jak nazywa się okres sprawowania władzy w Kościele przez papieża?

 88. Jakie słowa wybrał sobie Jan Paweł II jako dewizę do herbu papieskiego?

 89. Jakie słowa wyrażają szczególne oddanie Papieża Matce Bożej?

 90. Którym w kolejności papieżem, począwszy od św. Piotra jest Jan Paweł II?

 91. Nauczanie którego świętego zainspirowało Papieża do wybrania motto herbu ,,Totus Tuus”.

 92. Z jakich zwyczajów papieskich zrezygnował Jan Paweł II od pierwszych dni swego pontyfikatu?

 93. Kto był kardynałem i prymasem Polski w czasie, gdy Karol Wojtyła został wybrany na następcę św. Piotra?

 94. Na kim spoczywa obowiązek ochrony Ojca Świętego.

 95. Czy Jan Paweł II miał w Watykanie stałą służbę.

 96. Kto pełnił funkcję osobistego sekretarza Papieża?

 97. Co to jest audiencja?

 98. Czym najczęściej Jan Paweł II obdarzał swoich gości?

 99. Papież udziela uroczystego błogosławieństwa ,,Urbi et Orbi”. Co to znaczy?

 100. Kiedy Papież po modlitwie Anioł Pański udziela specjalnego uroczystego błogosławieństwa ,,Urbi et Orbi” - ,,Miastu i Światu”.

 101. W ilu językach Papież przesyła świąteczne życzenia?

 102. Co Papież wprowadził na plac św. Piotra w okresie Bożego Narodzenia?

 103. W jakim dniu Jan Paweł II zasiadł do konfesjonału i spowiadał wiernych. Zwyczaj ten zapoczątkował on sam.

 104. Czy włosi święcą pokarmy Wielkanocne?

 105. Gdzie Papież święci pokarmy Wielkanocne?

 106. Skąd Jan Paweł II czerpał siłę do świętego życia i posługi Kościoła w świecie?

 107. Jakiej modlitwie Jan Paweł II zawierzył sprawę pokoju na świecie?

 108. Wymień świętego, który wywarł ogromny wpływ na pobożność Maryjną Jana Pawła

 109. Który rok ogłosił Jan Paweł II ,,Rokiem Różańca”

 110. Który rok Papież ogłosił ,,Rokiem Eucharystycznym”.

 111. Ile odbyło się Kongresów Eucharystycznych za pontyfikatu Jana Pawła II.

 112. W którym roku i gdzie odbył się Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
  w Polsce z udziałem Jana Pawła II (na zakończenie)

 113. Czym poprzedzony został ,,Rok Eucharystii” (2004-2005)

 114. Podaj ulubione zdanie Papieża z Pisma Świętego.

 115. Mówi się, że Jan Paweł II jest Apostołem jedności. W czym wyraża się jego troska
  o jedność w kościele i świecie?

 116. Ile od początku pontyfikatu Jana Pawła II odbyło się beatyfikacji, a ile kanonizacji.

 117. Jak się nazywa umowa międzynarodowa, regulująca stosunek Kościoła i Państwa, którą podpisuje Watykan z władzami innych państw?

 118. Czy Papież urządzał specjalne spotkania z dziećmi?

 119. Jak nazywa się letnia rezydencja papieska położona nad jeziorem Albano, w której czasem Ojciec Święty spędza wakacje?

 120. Jak długo pracuje papież?

 121. Ile języków zna Papież?

 122. O której godzinie wstaje Ojciec Święty?

 123. Kiedy Papież jest nieomylny?

 124. Kiedy ogłoszono dogmat o nieomylności Papieża w sprawach wiary i obyczajów?

 125. W jakich kwestiach Jan Paweł II jest nieugięty?

 126. Podaj datę ustanowienia przez Jana Pawła II ,,Światowego Dnia Chorego” i wymień ustalony przez Papieża dzień jego corocznych obchodów.

 127. Jakie piosenki młodzieżowe lubił papież?

 128. Wymień tytuły książek napisanych przez Papieża Jana Pawła II.

 129. Podaj tytuł książki, która jest zapisem rozmowy Jana Pawła II z dziennikarzem Vittorio Messorim.

 130. Jaki tytuł nosi książka, którą napisał Jan Paweł II na 50-lecie swoich święceń kapłańskich?

 131. Dokończ tytuł książki Jana Pawła II ,,Przekroczyć próg.....”

 132. Co Jan Paweł II założył razem z Matką Teresą z Kalkuty na terenie Watykanu?

 133. Gdzie znajduje się klasztor żeński – zamknięty, założony przez Papieża?

 134. Jak Papież nazwał założony przez siebie dnia 13. V. 1994 r. zakon kontemplacyjny
  w Ogrodach Watykańskich?

 135. Co Papież postanowił odnośnie sióstr założonego przez siebie klasztoru w Ogrodach Watykańskich?

 136. Do jakiego zgromadzenia należały siostry prowadzące dom Jana Pawła II?

 137. Kiedy dokonano zamachu na życie Jana Pawła II? -s 9

 138. Podaj nazwisko zamachowcy na życie Jana Pawła II. - 9

 139. Kto udaremnił ucieczkę zamachowcy Ali Agcy?

 140. Kto po zamachu w drodze do szpitala udzielił Janowi Pawłowi II absolucji i Sakramentu chorych?

 141. Ile godzin trwała operacja po zamachu na życie papieża w 1981 r.

 142. Ile po zamachu Jan Paweł II spędził dni na rehabilitacji w szpitalu?

 143. Kto według papieża uratował mu życie w 1981 roku?

 144. Jan Paweł II wierzył, że ocalenie zawdzięczał wstawiennictwu Matki Bożej. Jakimi słowami to wyraził?

 145. Gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej?

 146. Gdzie znajduje się pocisk, którym Ali Agca chciał zabić Papieża?

 147. Gdzie znajduje się stuła papieska, którą przeszył pocisk zamachowca Ali Agcy?

 148. Od kiedy Ojciec Święty jeździ specjalnym pojazdem z pancernymi szybami?

 149. Gdzie Papież spotkał się z człowiekiem, który chciał go zabić i o czym rozmawiali?

 150. W którym roku Jan Paweł II został laureatem nagrody ,,Nauka na rzecz pokoju” i na co przeznaczył nagrodę.

 151. Jakie polskie uczelnie przyznały Janowi Pawłowi II doktoraty honoris causa.

 152. Od którego roku Jan Paweł II cierpiał na chorobę Parkinsona?

 153. Przez ile lat Jan Paweł II pełnił swą posługę na Stolicy Piotrowej.

 154. Jan Paweł II odszedł do wieczności w pierwsza sobotę miesiąca, w wigilię ustanowionego przez siebie kościelnego święta. O jakie święto chodzi?

 155. Podaj datę śmierci Jana Pawła II.

 156. Kiedy został opublikowany Testament Jana Pawła II?

 157. Kiedy odbył się pogrzeb Jana Pawła II?

 158. Z jakiego drewna była wykonana trumna Jana Pawła II.

 159. Gdzie spoczęły doczesne szczątki Papieża Jana Pawła II?

 160. Jakie treści zawierały transparenty wielu zgromadzonych na placu św. Piotra w dniu pogrzebu Jana Pawła II.

 161. Kiedy rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II?

  Strój Papieski

 162. Wymień insygnia Papieskie?

 163. Od kiedy Papież ubiera się na biało?

 164. Jak nazywa się krzyż, który Papież ma zawieszony na szyi i przypięty na piersi?

 165. Co to jest paliusz i z czego jest wykonany?

 166. Czego znakiem jest paliusz?

 167. Co oznaczają krzyżyki na paliuszu i ile ich jest?

 168. Jak nazywa się biały czepek noszony na głowie Papieża?

 169. Co to jest mitra (infuła)?

 170. Czego oznaką jest pastorał w ręku Papieża?

 171. Czego oznaką jest pierścień papieski?

 172. Dlaczego całuje się pierścień Papieża?

 173. Wymień 3 rodzaje strojów Papieża i opisz je.

 174. Co symbolizuje potrójna korona w herbie papieskim?

 175. Jakiego koloru obuwie nosi Papież?

 176. Dlaczego pod krzyżem w herbie papieskim jest umieszczona litera ,,M”.

 177. Jakie słowa wybrał sobie Jan Paweł II jak dewizę do herbu papieskiego?

 178. Któremu sanktuarium w Polsce Jan Paweł II ofiarował swój paliusz?

  Dokumenty papieskie

 179. Wymień jakie znasz rodzaje dokumentów papieskich?

 180. Ile encyklik napisał Jan Paweł II?

 181. Co to jest encyklika?

 182. Wymień co najmniej 3 encykliki napisane przez Jana Pawła II.

 183. Co to jest Adhortacja?

 184. Encyklikę poświęconą jakiemu zagadnieniu napisał Jan Paweł II jako pierwszy
  w dziejach Kościoła?

 185. Podaj nazwę 14 encykliki Jana Pawła II.

 186. Ile listów apostolskich napisał Papież?

 187. Do kogo Papież kierował Listy Apostolskie?

 188. W którym roku Papież napisał list do Dzieci?

 189. Podaj tytuł 40-go listu apostolskiego Jana Pawła II, który woła o postawienie Eucharystii w centrum życia chrześcijańskiego.

 190. Podaj nazwę listu apostolskiego, w którym Papież zaproponował dodanie 5 nowych tajemnic różańcowych i wymień je.

Designed & CopyRight 2008-2012 by Vilnet.eu Allrighs Reserved