Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Pierwsze Piątki:


Święta Małgorzata Maria Alacogue

,,Ta święta przyjęła i rozpowszechniła orędzie Najświętszego Serca Jezusa. Było to nowe światło, żywy płomień rozniecony przez Pana w celu przezwyciężenia oziębłości czasów, przywołania na nowo rzeczywistości nieskończonej miłości Chrystusa”

Jan XXIII

Święta Małgorzata Maria Alacogue urodziła się 22 lipca 1647 r. w miasteczku Lanthecow, leżącym we Francji. Na chrzcie św. otrzymała imię Małgorzata. Gdy miała 8 lat, straciła ojca i od tego czasu jej życie było przepełnione cierpieniem i smutkiem, gdyż doznała wiele krzywd od opiekującej się nią rodziny. Kiedy ukończyła 24 lata postanowiła wstąpić do zakonu sióstr wizytek.

Zgromadzenie to w bardzo szczególny sposób pielęgnowało nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu przez wieczyste adoracje. Siostry przez cały dzień i noc modlą się przed Panem Jezusem wystawionym w monstrancji. Podczas pobytu w zakonie Pan Jezus wybrał Małgorzatę na swoją powiernicę.

Od 1673 r. miała kilka objawień, w których Chrystus ukazał jej swoje gorejące miłością serce i przekazał jej zadanie niesienia ludziom posłannictwa o Jego Najświętszym Sercu. Ostatnie Objawienie miało miejsce w czasie oktawy Bożego Ciała 16. VI. 1675 r. Gdy klęczała przed tabernakulum Jezus powiedział do niej: ,,Żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto na uczczenie mojego Serca(...). W zamian za to obiecuję ci, ze Serce moje wyleje hojne łaski na tych, którzy w ten sposób Sercu memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”. Powierzył jej również szczególne zadanie szerzenia nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca. W jednym z objawień Jezus przekazał Małgorzacie obietnicę: ,,Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii św. dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów św. a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci”. Dzisiaj każdy piątek to dzień poświęcony w Kościele pamięci Męki Pańskiej. W pierwsze piątki w naszych kościołach odprawiana jest Msza święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, a wierni przyjmują Komunię Świętą wynagradzającą za grzechy wszystkich ludzi. To dzięki Małgorzacie, którą Jezus wybrał na apostołkę nabożeństwa ku czci Swego Boskiego Serca, nabożeństwo to rozpowszechniło się na cały świat. Papież Klemens XIII zezwolił na obchodzenie święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez zakon wizytek, a W 1856 r. a papież Pius IX uczynił je obowiązującym w kościele na całym świecie.

Święta Małgorzata zmarła po krótkiej chorobie dnia17.X.1690 r. w klasztorze w wieku 43 lat. Papież Pius IX dnia 18 IX 1864 r. ogłosił ją błogosławioną, a Ojciec Święty Benedykt XV dnia 13 V 1920 świętą.

W liturgii Kościoła wspomnienie św. Małgorzaty obchodzi się 14 X.

,,Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci”

Św. Małgorzata Alacogue

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved