Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Wielkanoc:


,,A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”

Mt 28,20b


Apostoł Paweł mówi: ,,A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał , daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara...Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, którzy pomarli... I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy ożywieni będą”.

,,Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał” .

Łk 24,32


,,Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.Gdybyś nie zmartwychwstał

Wszystkie drogi zagubiłyby drogę

ziemia byłaby jednym wielkim grobem

zgasłyby ostatnie promyki

gdybyś nie zmartwychwstał.

Nie zakwitłby ani jeden kwiat

Nie zaśpiewałby ani jeden ptak

nie zawołałby człowiek na człowieka

gdybyś nie zmartwychwstał.

Nikt nie miałby imienia

nikt nie miałby twarz

nikt nie kochałby nikogo

gdybyś nie zmartwychwstał.

Nikt do nikogo by się nie uśmiechnął

doliną czasu płynęłaby wieczna śmierć

wszystkie drzwi zamknęłyby się na wieki

gdybyś nie zmartwychwstał.

Skończyłoby się święto

na ziemi smutku i nicości

królowałaby nieobecność

gdybyś nie zmartwychwstał.

O. Andrzej Madej OMI

Skała znana jako Mensa Christi - Stół Pański. Tutaj Jezus ukazał się i spożył posiłek z uczniami.

Designed & CopyRight 2008-2009 by Vilnet.eu Allrighs Reserved