Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Modlitwy:


Inne modlitwy

Modlitwa przed Mszą świętą

Ojcze Niebieski! Z pokorą dziękuję ci za to, że mogę uczestniczyć w Ofierze Mszy świętej.

Ofiaruję Tobie tę Mszę święta, aby Ciebie uwielbić, podziękować za łaski, aby przebłagać za grzechy i uprosić dla siebie i innych łaski potrzebne.

Modlitwa przed nauką religii

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty
i zdolności, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.

W czerwcu mówi się:

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa po nauce religii

Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki. Pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.

W czerwcu mówi się:

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

W Wielkim Poście:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ojciec Pio codziennie odmawiał tę Koronkę w intencji ludzi, którzy polecali się jego modlitwom.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: ,,Zaprawdę mówię Wam, o cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, da Wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje imię o łaskę (podać intencje modlitwy)

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: ,,Zaprawdę mówię Wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę (podać intencje modlitwy)

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

O Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami,
i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej Matki. Św. Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Witaj Królowo....

Prosiłem Boga, aby być silnym,

po to aby móc spełniać wielkie dzieła

a On mnie uczynił słabym, abym zachował pokorę.

Prosiłem Boga, aby dał mi zdrowie,

Żeby urzeczywistniać wielkie przedsięwzięcia

a On zesłał mi chorobę, abym Go lepiej rozumiał.

Prosiłem Boga o bogactwa,

aby móc wszystko posiąść,

a On mnie uczynił biednym, abym nie został egoistą.

Prosiłem Boga o władzę,

aby ludzie byli ode mnie zależni

a On mi zesłał pokorę, abym był zależny od Niego.

BOŻE;

nie otrzymałem nic z tego, o co prosiłem,

ale dałeś mi wszystko, czego potrzebowałem.

BŁOGOSŁAWIONY JESTEŚ PANIE!

między wszystkimi ludźmi

nikt nie ma więcej ode mnie.

/modlitwa sportowca, który w wieku 25 lat został inwalidą/


Modlitwa o umiłowanie Pisma Świętego


Jezu, mocy i mądrości Boża,

rozpal w nas miłość do Pisma Świętego,

bo w nim rozbrzmiewa głos naszego Ojca,

który nas oświeca, karmi i pociesza.


Jezu, Słowo Boga Żywego,

odnów w Kościele zapał misyjny,

aby wszystkie ludy doszły do poznania Ciebie,

prawdziwego Syna Bożego

i prawdziwego Syna Człowieczego,

jedynego Pośrednika

miedzy człowiekiem i Bogiem.


Tobie, o Chryste, cześć i chwała,

teraz i na wieki wieków.


Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved